Nederlands Dagblad

(17 maart 2017)

crop2
2017 03 28_1643

 

DE VERTELLING – NEELTSJE STEPHENSON

De vertelling is gebaseerd op de Joodse Hagada, een boekje waaruit gelezen wordt tijdens de Joodse paasviering. Met een maaltijd wordt al ruim drieduizend jaar lang de bevrijding uit de slavernij in Egypte gevierd. Tijdens het Pesachmaal worden er bittere kruiden, in zout water gedoopte groente en ongezuurd brood gegeten om te herdenken dat God zijn volk verloste. Jezus vierde het ook met zijn discipelen. Aan de hand van het voedsel legde Hij de betekenis van het nieuwe verbond uit. Zo is deze maaltijd een krachtig beeld van het nieuwe leven dat Jezus geeft, bevrijd om in vrijheid te leven. Neeltsje Stephenson brengt dit aloude gebruik opnieuw onder de aandacht en maakte er veelzeggende illustraties bij. Het is een mooi hulpmiddel om de volgende generaties te blijven vertellen van Gods trouw, zijn redding en zijn beloften!

Prijs € 5,00 Bestellen via www.neeltsje.nl

 

Opwekking Magazine (maart 2017)